← Всі цікавинки

Глобально вразливі види птахів і Міжнародний червоний списокЧервоний список розповідає, які види опинилися під найбільшою загрозою зникнення і першочергово потребують охорони й збереження. Водночас це потужний інструмент для переконання влади у запровадженні охоронних заходів для цих видів.  

Пріоритет створення й ведення міжнародного червоного списку належить Міжнародній спілці охорони природи (МСОП). Повна назва цієї світової червоної книги, куди занесені рідкісні й ті, що перебувають під загрозою зникнення види тварин — Червоний список вразливих видів МСОП. За дорученням МСОП BirdLife International координує процес оцінки всіх видів птахів світу відповідно до категорій і критеріїв Червоного списку, щоб оцінити ризик їхнього зникнення, і є офіційним органом із питань птахів.

drohva_small.jpg
Дрохва - статус "Вразливий вид". Фото Sylvain Hellio

Категорії видів МСОП

В основі Червоного списку МСОП — система класифікації видів за категоріями, що полегшує розуміння ризику вимирання різних видів.

Категорії потрібні для:

- визначення таксономічних груп із високим ризиком вимирання (на національному, регіональному та глобальному рівнях);

- допомоги у визначенні пріоритетів і формуванні охоронної політики на рівні окремих регіонів, країн і в світі загалом;

- формування об’єктивної довгострокової основи для порівняння майбутніх статусів глобального біорізноманіття.

 

1.png
за даними BirdLife International
2.png
за даними BirdLife International

Відповідно до класифікації МСОП, виділяють такі категорії видів:

Зниклий (EXTINCT) — EX

Вид відносять до цієї категорії у випадку, якщо доведено загибель його останньої особини і польові дослідження протягом періоду, який можна порівняти з життєвим циклом виду, не дозволили знайти жодної особини. 

Зниклий у дикій природі (EXTINCT IN THE WILD) — EW

До цієї категорії вид відносять у випадку, якщо є відомості лише про особини, що живуть в умовах неволі.

У критичному стані (CRITICALLY ENDANGERED) — CR

Вид відносять до цієї категорії у випадку, якщо існує надзвичайно велика загроза його вимирання найближчим часом в умовах дикої природи.

У загрозливому стані (ENDANGERED) — EN

Вид відносять до цієї категорії у випадку, якщо його не можна віднести до категорії CR, але існує велика загроза його зникнення найближчим часом у дикій природі. 

Вразливий (VULNERABLE) — VU

Вид відносять до цієї категорії у випадку, якщо він не належить до категорій CR і EN, але існує загроза його зникнення найближчим часом у дикій природі. 

У близькому до загрозливого стані (NEAR THREATENED) — NT

Вид відносять до цієї категорії у випадку, якщо він не належить до категорій CR, EN та VU, але наближається до VU. 

Відносно благополучний (LEAST CONCERNED) — LC

Вид відносять до цієї категорії, якщо він не належить до попередніх категорій.

Недостатньо вивчений (DATA DEFICIENT) — DD

Вид відносять до цієї категорії у випадку, якщо не достатньо даних для оцінки ступеня загрози. Вид, що належить до цієї категорії, може бути добре вивчений, але при цьому бракує останніх даних щодо чисельності популяції та ареалу розповсюдження.

Не оцінений (NOT EVALUATED) — NE

Вид відносять до цієї категорії, якщо його не віднесено до якоїсь із перелічених вище категорій.

Глобально вразливими видами (global threatened species) є такі, що належать до категорій «У критичному стані», «У загрозливому стані» та «Вразливі». Саме ці категорії розглядають при плануванні природоохоронної роботи. Разом із тим, факт належності до Міжнародного червоного списку не єдина достатня підстава для першочергових заходів із його охорони. Така належність лише вказує на рівень ризику зникнення за наявних обставин, тоді як система визначення пріоритетів охорони повинна включати оцінку багатьох інших чинників, пов’язаних із проведенням природоохоронних заходів, зокрема, вартість робіт, матеріально-технічне забезпечення, шанси на успіх, біологічні характеристики об’єкта охорони. Необхідно також враховувати регіональні особливості розповсюдження та рівні дії ризиків. 

Для класифікації видів до категорій «У критичному стані», «У загрозливому стані» та «Вразливий» існує шкала кількісних критеріїв. Наявність у виду хоча б одного з них уже класифікують його як такий, що має певний ступінь загрози зникнення. Кожен вид оцінюють за всією шкалою критеріїв.

IUCN.png
категорії Червоного сипску МСОП

В Україні з загальної кількості 420 видів птахів 18 видів мають несприятливий природоохоронний статус у світовому масштабі (глобально вразливі види). 91 вид занесений до Червоної книги України (2021). 

Савка (Oxyura leucocephala)EN
Казарка червоновола (Branta ruficollis)EN
Гуска мала (Anser erythropus)VU
Морянка (Clangula hyemalis)VU
Попелюх (Aythya ferina)VU
Пірникоза червоношия (Podiceps auritus)VU
Горлиця звичайна (Streptopelia turtur)VU
Дрохва (Otis tarda)VU
Кульон тонкодзьобий (Numenius tenuirostris)CR
Стерв’ятник (Neophron percnopterus)EN
Підорлик великий (Clanga clanga)VU
Орел степовий (Aquila nipalensis)EN
Могильник (Aquila heliaca)VU
Балабан (Falco cherrug)VU
Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola)VU
Пелікан кучерявий (Pelecanus crispus)VU
Боривітер степовий (Falco naumanni)VU
Вівсянка лучна (Emberiza aureola)CR

Категорії та критерії МСОП є загальновизнаною системою класифікації видів, що мають високий ризик зникнення у світовому масштабі. 

← Всі цікавинки